KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zveřejnění Žádosti o proplacení výdajů z PRV pro 8. kolo příjmu žádostí

04/03/10

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna „Žádost o proplacení výdajů“ pro opatření 8. kola příjmu žádostí:

I.1.2 Investice do lesů

  • III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
  • III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
  • III.3.1 Vzdělávání a informace

včetně Instruktážního listu pro vyplňování formuláře Žádosti o proplacení výdajů – 7. a 8. kolo

 

Formulář Žádosti o proplacení výdajů je zveřejněn ve formě SW nástroje pro vyplnění formuláře, tato verze formuláře „Žádosti o proplacení výdajů“ je určena pro příjemce dotace, kteří nebudou žádost předkládat prostřednictvím Portálu farmáře.

 

Více informací

Zdroj: SZIF