KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělství loni zažilo nejhlubší propad od vstupu ČR do EU  

04/03/10

Český statistický úřad (ČSÚ) v pátek 26. února vydává první letošní hospodářské výsledky za zemědělství. Ty ukazují na prudký pokles výroby i hospodářského výsledku odvětví.

 

Podle předběžných výsledků se loňská zemědělská produkce v ČR snížila ve srovnání s rokem předcházejícím o 18,06 % na 97,38 miliardy korun. Je to nejslabší výsledek od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004.

„Na poklesu zemědělské produkce se podílejí všechny nejvýznamnější zemědělské komodity z rostlinné i živočišné výroby,“ konstatuje ing. Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. „Hlavním faktorem, který zapříčinil propady produkce, je prudké meziroční snížení cen placených zemědělským prvovýrobcům, a to téměř u všech zemědělských komodit.“

Prudké snížení zemědělské výroby se promítlo i do snížení hospodářského výsledku odvětví. V roce 2009 je podnikatelský důchod předběžně kalkulován ve výši 3,17 mld. Kč, což je prakticky o dvě třetiny méně ve srovnání s rokem předcházejícím.

 

Hlavní údaje ze Zprávy o zemědělství:

  • Hodnota produkce obilovin meziročně klesla o 27,75 % na 19,10 mld. Kč
  • Výroba mléka se snížila o 29,52 % na 16,13 mld. Kč
  • Z odvětví odešlo 5 tis. pracovníků, to jsou 3,70 %
  • Dotace do zemědělství se zvýšily o 16,26 %, absolutně o 4,8 mld. Kč; bez tohoto zvýšení by hospodářský výsledek roku 2009 byl v záporných číslech

 

Výsledky, které jsou obsaženy ve Zprávě o zemědělství za rok 2009, jsou zpracované v rozsahu a struktuře Souhrnného zemědělského účtu (SZU). Souhrnný zemědělský účet je mezinárodně srovnatelný ekonomický nástroj, který je používán v členských zemích EU.

Celá Zpráva je zveřejněna  na webových stránkách http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/2115-10

 

Zdroj: Český statistický úřad, 25. 2. 2010

 

Zařazeno v Aktuality