KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

´TOP VÍNO SLOVÁCKA 2010´ regionální ocenění vína

17/03/10

Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti  vyhlašují III. ročník soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA".

 

 

 

Jedná se o regionální ocenění výrobku z odvětví zemědělství a potravinářství ve Zlínském kraji. Přihlásit se mohou vinaři Zlínského kraje  a přilehlých obcí Blatnice pod Antonínkem a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd vinné révy mající původ na území ČR.
Tato soutěž, která je uznána Ministerstvem zemědělství České republiky se řídí statutem, jehož podmínky musí přihlášená vína splňovat. Deseti nejlépe  ohodnoceným  vínům  bude udělen certifikát  a medaile "TOP Víno Slovácka 2010", kterou mohou být  oceněná vína označena na obalu. 

 

Značkou TOP Víno Slovácka chceme upozornit na  kvalitu vín vyrobených na Slovácku a propagovat moravská vína. Pro milovníky vín je to záruka kvality a pro vinaře je značka dobrým startem v dalších vinařských soutěžích. Soutěž prezentuje práci zemědělců, vinařů a je zároveň oceněním   jejich záslužné práce.

 

Akce je pořádána za finančního přispění Zlínského kraje, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a získává stále větší popularitu u široké veřejnosti.

 

Hodnocení vzorků  vín provede hodnotící komise, která je složena z odborníků, držitelů platného osvědčení o degustační zkoušce,  ve dnech 12. a 13. srpna 2010. Slavnostní vyhlášení proběhne na vinařských slavnostech 4. září 2010 v Polešovicích a bude také příležitostí k neformálnímu setkání zemědělců,  zástupců nevládních organizací, zástupců Zlínského kraje, vinařů a široké veřejnosti.

Závazné přihlášky spolu s předáním vzorků vín  je nutné předat ve dnech 4. a 5. srpna 2010 vždy od 8 do 16 hodin na určená svozová  místa.

 

Budou se hodnotit vína ze sklizně roku 2009 ve 3 kategoriích uvedených ve statutu,  který účastníkům soutěže na  požádání zašleme. Podmínky soutěže budou také zveřejněny na webových stránkách  www.kis-zvzk.cz.

 

Garant soutěže:
Karla Malinová, ředitelka OAK a ZS ČR  Uh. Hradiště
e-mail:
oak-uh@uh.cz   
  572551219
Svatoplukova 346, 686 76 Uh. Hradiště