KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Společný trh a fungování potravinového řetězce dnes řešila rada ministrů zemědělství  

31/03/10

Zdroj: MZe

Na Radě ministrů zemědělství v Bruselu dne 29. 3. 2010 se debatovalo o fungování potravinového řetězce a o společné zemědělské politice, jmenovitě o opatřeních pro řízení trhu po roce 2013. Česká republika vítá aktivitu španělského předsednictví v oblasti budoucnosti společné zemědělské politiky, zejména proto, že se jedná o pokračování práce českého předsednictví.

 

Z pohledu ČR jde řada prvků správným směrem, například spravedlivé rozdělení marží mezi producenty, zpracovatele a obchodníky, zvýšení transparentnosti mechanismu stanovování cen nebo posílení podpory sdružování zemědělců do producentských organizací a boj proti nekalým obchodním praktikám, kde by mělo jít o přísnější kontroly a urychlení plateb dodavatelům. „Přestože s naprostou většinou těchto návrhů souhlasíme, dnes jsme nemohli návrh jako celek podpořit, stejně jako řada dalších členských států. Důvodem bylo to, že návrh jde proti našim dlouhodobým požadavkům na rovné podmínky pro všechny zemědělce na jednotném trhu,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta a dodal: „Panují obavy z rozvolňování pravidel hospodářské soutěže, které by vyvolalo disproporce mezi členskými státy.“

 

Ministr se dnes také krátce setkal s novým komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Dacianem Ciolosem, diskutovali spolu o rovných podmínkách v rámci debaty o budoucí podobě společné zemědělské politiky. Ministr ocenil zejména postoj komisaře k budoucnosti SZP, která má být spravedlivá, vyvážená a transparentní, což je postoj, který razí i Česká republika. Na závěr jednání pozval ministr komisaře k návštěvě ČR.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 29. 3. 2010