KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí PRV na opatření I.1.2. Investice do lesů

05/03/10

Státní zemědělský intervenční fond dne 4.3.2010 schválil Žádosti o dotaci v rámci osmého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova. V níže uvedené tabulce uvádíme počty schválených Žádostí s finančními požadavky. Na následujících stranách uvádíme specifikaci schválených Žádostí o dotaci. 

 

Více informací

Zdroj: SZIF