KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 8. kolo příjmu žádostí

04/03/10

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 26. února 2010 schválil 26 Žádostí o dotaci v rámci osmého kola příjmu žádostí (6.10. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 80.892.205,- Kč.

V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí v rámci záměru a) a b). Žádosti jsou seřazeny dle registračního čísla žádosti, pod každou koordinační místní akční skupinou „KMAS“ jsou řazeny všechny partnerské místní akční skupiny „PMAS“ daného projektu, vždy s uvedením místa realizace projektu (NUTS 3) resp. státu a výše požadované podpory na svou část projektu.

 

Další informace

Zdroj: SZIF