KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Registrace hospodářských zvířat

24/03/10

Základní informace o registraci hospodářství s chovem hospodářských zvířat a o hlášení pohybů zvířat.

Pro chovatele hospodářských zvířat bez ohledu na to, zda-li chovy slouží k výdělečné činnosti nebo ne, platí zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)  a zároveň prováděcí vyhláška  č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 197/2007 Sb.

To znamená, že nejprve se zaregistrujete Vy, jako chovatel u pověřené osoby, kterou je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Na stránkách  Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. najdete registrační lístek chovatele, který vyplníte, podepíšete a zašlete na kontaktní adresu Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. ČMSCH Vám pošle registrační číslo Vašeho hospodářství a na toto hospodářství si přihlásíte Vaše zvířata dle pokynů z internetových stránek, nebo dle zaslaných pokynů pro chovatele, nebo dle porady regionálního pracovníka, jehož telefonní číslo najdete také na výše uvedených stránkách.

K hlášení pohybů zvířat můžete využít taktéž aplikace Registru zvířat v rámci Portálu farmáře, který provozuje Ministerstvo zemědělství a je pro chovatele zdarma.

Související odkazy

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC