KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

První letošní akce

17/03/10

Letošní první mimořádná kontrolní akce směřuje do tzv. míst určení. To jsou logistická centra a distribuční sklady, ze kterých jsou potraviny uvolňovány do tržní sítě.

Ke dnešnímu dni bylo uskutečněno na území celé ČR 217 kontrol, inspektoři krajských veterinárních správ odebrali 116 vzorků a zjistili 20 závad. Nyní se ještě laboratorně vyšetřují vzorky ze 4 zásilek rybích filetů (z pangase) z Vietnamu, kvůli vážnému podezření na přítomnost nadlimitního množství obsahu neomycinu, dále jedna zásilka ryb, filetů z tresky z Číny, kde byla předběžným vyšetřením prokázána rezidua antibiotik. Zde budou ještě provedeny potvrzovací analýzy.

Všechny zásilky, ve kterých již byla, nebo budou prokázána rezidua v nadlimitním množství, případně jakákoliv přítomnost zakázaných látek, nebudou propuštěny ke spotřebiteli a budou určeny k předepsané likvidaci tj. neškodnému odstranění v asanačním podniku, popřípadě k vrácení zpět dodavateli. V neposlední řadě je tu i povinnost informovat ostatní členské státy, formou „vložení“ informace do Systému rychlého varování (RASFF).

Z uvedeného je zřejmé, že kromě běžných kontrol jsou velmi efektivní cílené kontroly. Ty samozřejmě vycházejí z analýzy rizik a z poznatků dozorových orgánů ostatních členských zemí, samozřejmě i z hlášení RASFF a také z poznatků našich krajských veterinárních správ, kdy zjištění jedné je inspirací pro kroky v rámci celé ČR.

Zdroj: www.svscr.cz,

Zařazeno v Veterinární správa