KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Průběžné platby již Brusel zasílá pro všechny české operační programy

19/03/10

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Evropská komise schválila řídící a kontrolní systém operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Výzkum a vývoj pro inovace byl posledním z českých operačních programů, který na schválení ještě čekal. Všechny české operační programy (OP) tak mají z Bruselu potvrzeno, že nastavení jejich systému čerpání je dostatečné.
 

Díky tomu lze ve všech OP výdaje na projekty českých žadatelů refundovat z Evropské komise průběžně. Zpočátku programového období využívala Česká republika platby ze záloh poskytnutých Bruselem.

Evropská komise (EK) prověřuje u všech operačních programů realizovaných v členských zemích, jak jsou řízeny a kontrolovány. Jedná se složitý administrativní proces, který u všech členských států trvá měsíce až roky.

„Zprůchodnění průběžných plateb u všech Operačních programů je významným krokem k úspěšnému využití všech evropských peněz z fondů EU pro roky 2007–2013,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Pokud EK shledá, že je řízení, monitoring a audit v pořádku, mohou operační programy začít žádat průběžně o proplácení prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti místo čerpání záloh. Jde v podstatě o vyšší stupeň finanční důvěry ze strany EK, který postupně získávají prověřené operační programy jednotlivých členských zemí.

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC