KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Programy na podporu bydlení a regionální rozvoj pro rok 2010

19/03/10

Zdroj: MMR

Obce požadují více, než je k dispozici.

Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje žádosti o dotace na programy podpory bydlení a regionálního rozvoje v objemu 1,2 miliardy korun. MMR má ovšem k dispozici pro tyto programy jen 930 milionů korun.

Rozpočet programu Podpora bydlení počítá na rok 2010 s 490 mil. Kč. Na podporu regenerace panelových sídlišť obdrželo MMR 80 žádostí o dotace. Na výstavbu technické infrastruktury si obce podali 108 žádostí a na výstavbu podporovaných bytů 73 žádostí. Žádosti o dotace z podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů 2009 byly doručeny pouze 3 žádosti. Na opravy domovních olověných rozvodů podali majitelé nemovitostí žádostí celkem 63.

V roce 2010 je k dispozici na programy regionálního rozvoje celkem 440 mil Kč. V rámci programu Podpora obnovy venkova bylo doručeno 745 žádostí. Na úpravy bývalých vojenských areálů k obecnímu využití letos dorazilo 40 žádostí. Dalších 8 žádostí je zacíleno na program Bezbariérové obce.

„Převis žádostí o téměř 270 milionů korun jasně ukazuje, že dotační programy MMR v oblasti bydlení a regionálního rozvoje mají pro obce velký význam a o tyto dotace je proto velký zájem,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Ministerstvo bude nyní předložené žádosti detailně hodnotit. Jednotlivé komise pro hodnocení žádostí budou zasedat už začátkem dubna.

Zdroj: MMR ČR

Zařazeno v Rozvoj venkova