KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehled schválených Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (osa III)

05/03/10

– 8. kolo příjmu žádostí v členění dle krajů (NUTS III)

 

 

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova schválených v rámci 8. kola příjmu žádostí (6. – 26. října 2009) za osu III v členění dle krajů.

V dalších tabulkách uvádíme specifikaci schválených žádostí (Žádosti o dotaci jsou řazeny dle registračního čísla žádosti a dle opatření, resp. dle krajů).

 

Více informací

Zdroj: SZIF