KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

OP Rybářství Opatření 3. 4. záměr a)

11/03/10

Přehled schválených Žádostí o dotaci 4. kola přijmu žádostí

Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Opatření 3.4. Pilotní projekty záměr a) Operačního programu Rybářství 2007-2013 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje:

 

„Přehled schválených Žádostí o dotaci čtvrtého kola přijmu žádostí v rámci OP Rybářství a to v rozsahu název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (včetně uvedení opatření a záměru“.

Všichni níže uvedení příjemci dotace souhlasili se zveřejněním uvedených údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů.

 

Více informací

 

Zdroj: SZIF