KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Letecká hasičská služba zahajuje svou činnost

17/03/10

Zdroj: MZe

15. března tohoto roku odstartuje dvouleté období, kdy bude lesy hlídat a hasit tzv. letecká hasičská služba. Tuto službu provozuje ministerstvo zemědělství, i když je to nad rámec jeho zákonných povinností. Povinnost zajistit požární ochranu by bez této služby spadala na všechny vlastníky lesa o výměře větší než 50ha.

 

Prevence požárů a jejich případné hašení bylo vybráno ve veřejné soutěži na období dvou let. Hlídkování poběží od 15 března do 31. října 2010. LHS bude pokrývat všechny lesy s výjimkou lesů ve správě ministerstev obrany a životního prostředí. Z dlouhodobého hlediska LHS výrazně napomáhá redukovat riziko lesních požárů a značně snižuje vzniklé škody. Při hašení požáru pak tato služba spolupracuje s pozemními jednotkami Hasičského záchranného sboru.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Lesnictví a myslivost