KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konkurenceschopnost potravinářství byla tématem konference FOOD FORUM  

11/03/10

Dne 2. 3. 2010 v Brně v rámci veletrhů SALIMA proběhla mezinárodní konference FOOD FORUM, jejímž tématem byla budoucnost evropského potravinářství a zemědělství v globalizovaném světě. Ministr zároveň na veletrhu představil i projekt podpory regionálních potravin.
 

„Potravinářství je v Evropě strategický sektor a proto je pro nás nezbytné zajistit, aby bylo konkurenceschopné a mělo perspektivu,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta „Tato konference nám má nastínit, kam bychom se měli ubírat a co tvoří a mělo by tvořit konkurenční výhodu evropské produkce.“ Konference je již tradiční součástí potravinářských veletrhů SALIMA, které jsou nejvýznamnější přehlídkou tohoto druhu ve střední Evropě.

 

Dalším významným bodem ministrovy účasti na veletrzích bylo představení projektu regionálních potravin. Regionální potraviny dosahují často špičkové kvality a nejsou bohužel tak známy, jak by si zasloužily. „Připravujeme tedy projekt na podporu prezentace těchto potravin. Jedná se o soutěž, ve které výherci získají nejen prestižní známku regionální potravina ale i možnosti prezentovat své výroky v rámci regionu,“ dodal ministr Šebesta.

 

Na projekt, na kterém budou spolupracovat kraje, Agrární a Potravinářská komora spolu s ministerstvem zemědělství, je připraveno pro letošek 50 milionů korun. Například v Jihomoravském kraji účastníci zdejší regionální soutěže hovoří o tom, že díky udělené známce se jim zvýšil odbyt o 20-30%. To přesně naplňuje představu ministerstva zemědělství o pozitivním dopadu podpory regionálních produktů.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 2. 3. 2010