KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o zveřejnění Metodického výkladu k Pravidlům IV.1.1.

04/03/10

Zdroj: SZIF

 

Na webových stránkách SZIF (Program rozvoje venkova/OSA IV Leader/1. Implementace místní rozvojové strategie/1.1. Místní akční skupina/Ke stažení) je zveřejněn Metodický výklad podmínky č.3, kapitoly 6 Specifické části Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV – Opatření IV.1.1 Místní akční skupina, který byl dne 24.2.2010 zveřejněn na webových stránkách MZe.

 

Metodický výklad blíže specifikuje možnosti, resp. pravidla pro nárokování/nenárokování odměny za zpracování projektu z pohledu opatření IV.1.1.

Cesta: www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA IV. → 1. Implementace místní rozvojové strategie → 1.1. Místní akční skupina → Ke stažení → Metodický výklad zpracování projektu.

 

Zdroj: SZIF