KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k portálu farmáře  

24/03/10

Zdroj: MZe

Vážení  uživatelé  portálu farmáře,

Určitě jste zaregistrovali, že přístup je přes webovou stránku www.eagri.cz  a spustíte portál farmáře. Pokud máte problém s heslem, ozvěte se, heslo resetujeme a přidělíme Vám nové.

 

Jen bych Vás chtěla upozornit na některé věci, kdy využijete portál farmáře.

Jak jste se určitě dočetli, v rámci TOP-Up se připravuje dotace na VDJ na dojnice, které budou ve stavu k 31.3.2010. Budou se zde samozřejmě započítávat pouze zvířata bez příznaku. Vy máte možnost zjistit, zda máte příznaková zvířata a samozřejmě pokud ano, tak si to do data 31.3.2010 ještě na Hradištku pod Medníkem opravit.

Najedete na registr zvířat – vlevo odkliknete spustit registr – záložka vyhledávání a přehledy – individuální zvířata – v tomto okně zakliknout zobrazit systém chovu ANO a dát vyhledat. Vyhledají se vám tuři a  pokud kliknete na sloupec příznak, seřadí se Vám zvířata první s příznakem a tato nebudou předmětem dotační podpory. Tady máte možnost si dopředu veškeré nesrovnalosti napravit.

Také si nastavte zasílání sestav a chybníků z Hradišťka nejen v papírové podobě, ale i na Vaši mailovou adresu. To uděláte v odrážce Ostatní – administrace adres – zvolíte vaši provozovnu, napíšete váš mail a nezapomeňte odkliknout Chci dostávat chybníky a inventurní sestavy mailem i v listinné podobě

 

Samozřejmě  registr zvířat umí plnou řadu věcí,ale toto bych považovala za aktuální pro Vás.

Dále chci upozornit na registr půdy a v něm odrážka eroze.  Pokud si přečtete GAEC 2 – nebudete na silně erozně ohrožené půdě  pěstovat širokořádkové plodiny a porosty obilovin a řepky budete zakládat s využitím půdoochranných technologií – mulč,bezorebné setí.

V záložce tisky si spusťte sestavu Erozní ohroženost PB/DPB a pokud máte v posledním sloupci A2 nebo A3, tak se podívejte do mapy, kde je erozní půda a tam musíte plnit výše uvedenou podmínku. Někdy je to dost komplikované udržet tuto podmínku, pokud je to např. 0,5 ha uprostřed velkého honu, který má 60 ha.

Termín pro podání žádostí 15.5.2010 se blíží a proto Vás žádáme, abyste zamýšlené změny v LPIS provedli v co možná nejkratším čase. V dubnu již budeme tisknout předtisky žádostí a pokud uděláte změnu, předtisk bude k ničemu. 

V současné době zakreslujeme krajinné prvky, pokud jste si v nových mapových podkladech našli některé krajinné prvky- stromořadí, mez, skupina dřevin, terasa, travnatá údolnice, soliterní dřevina – je nutné přijít na naši agenturu a krajinné prvky zakreslit, bude na ně také poskytnuta dotace.

Nově se do LPIS nahlašuje obnova travního porostu, nezapomeňte na to.

Ing. Kateřina Mračková

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC