KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Geneticky modifikovaný ječmen s rezistencí vůči padlí

11/03/10

Nizozemští vědci deaktivovali v ječmeni gen náchylnosti pro padlí.
 

Vědci z University Wageningen vyvinuli novou metodu získávání rezistentních geneticky modifikovaných užitkových rostlin. Do těchto rostlin se na rozdíl např. od transgenní kukuřice nevnáší geny z cizích druhů. Vědci se domnívají, že takto pozměněné obiloviny by mohly být pro spotřebitele přijatelnější. Výzkumy jsou zaměřeny na deaktivaci tzv. „genů náchylnosti“ nebo „S-genů“ přesnými manipulacemi. „Tyto dědičné znaky zodpovídají za to, že v infikované rostlině choroba skutečně propukne“, tvrdí Dr. Yuling Bai z wageningské univerzity.

Prvního úspěchu dosáhli vědci u padlí na ječmeni. U odrůdy rezistentní vůči padlí se jim podařilo určit gen náchylnosti a jeho pozici v genomu. Příslušný gen nyní chtějí deaktivovat i v jiných odrůdách. Příští cílovou chorobou je plíseň bramborová.

Vědci také identifikovali další „S-geny“, s jejichž pomocí chtějí zabránit propuknutí např. virových chorob. Nejprve však musí podrobit nově vyvinuté odrůdy testům na možné vedlejší účinky, které mohou mít deaktivované „S-geny“ při pěstování.

Další informace: Prof. Evert Jacobsen, Plant Science Group, Wageningen. E-mail: evert.jacobsen@wur.nl DLG-Mitteilungen, 2010, č. 2, s. 12

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba