KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotace na mléko

26/03/10

Zdroj: MZe

 

Upozornění na informaci ohledně mimořádné pomoci mléčnému sektoru, kterou schválila vláda.

 

Ministr zemědělství Jakub Šebesta předložil vládě podmínky pro vyplacení mimořádné pomoci, kterou pro prvovýrobce mléka připravila Evropská komise. Vláda tyto podmínky následně schválila. Prostředky slouží pro rychlou pomoc mlékařskému sektoru. V případě České republiky se jedná o 5,79 milionů EUR.

 

Suma 5,79 milionů EUR má být dle nařízení Evropské komise vyplacena rychle a na základě objektivních kritérií. V České republice bude tato částka rozdělena prvovýrobcům na základě údajů o reálné produkci mléka v listopadu a prosinci roku 2009 a následně do 30. června 2010 vyplacena. Finance jsou určeny těm producentům, kteří i přes velmi složitou situaci na trhu vytrvali v produkci.

 

Dle oddělení mléčných kvót CP SZIF vyjde nařízení vlády s účinností od 1.4.2010, tzn. Že formuláře na podání žádosti a pravděpodobně i podmínky budou na stránkách www.szif.cz  vyvěšeny až od 1.4.2010. Žádosti  se budou přijímat  na Centrálním pracovišti SZIF v Praze a to pravděpodobně v termínu do 15.4. 2010.

 

Žádosti se budou moci podat pomocí datových schránek a možná i elektronicky (tuto informaci Vám ještě  po vydání nařízení vlády, upřesním).

 

Každopádně Vy, kterých se tato informace týká, buďte v pohotovosti, a sledujte vydané zprávy a webové stránky SZIF, popřípadě volejte. Času bude opravdu málo.

 

Ing. Kateřina Mračková, Ministerstvo zemědělství ČR

Agentura pro zemědělství a venkov

Blanická 1, 772 00 Olomouc

tel: 585 206 423

mob: 602 715 025

fax: 585 244 543

e-mail: mrackova@mze.cz