KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dopady aktualizace geografických vrstev v LPIS !!

25/03/10

Zdroj: MZe

 

Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍ AKTUALIZACE GEOGRAFICKÝCH VRSTEV LPIS JSOU PRŮBĚŽNĚ PŘEPOČÍTÁVÁNY ATRIBUTOVÉ ÚDAJE PŮDNÍCH BLOKÚ (LFA, HRANICE ZCHÚ, VHODNOST K ZATRAVNĚNÍ, NITRÁTOVÁ SMĚRNICE APOD.). BOHUŽEL NÁPOČET OPATŘENÍ NITRÁTOVÉ SMĚRNICE PROBÍHÁ POMALEJI A NĚKTERÉ BLOKY ZŮSTÁVAJÍ BEZ PŘIŘAZENÍ OPATŘENÍ (TEXT "DOSUD NESTANOVENO" NA ZÁLOŽCE "NS" U PŮDNÍCH BLOKŮ). OČEKÁVÁME , ŽE PODLE RYCHLOSTI VÝPOČTU BUDOU DATA OPATŘENÍ NITRÁTOVÉ SMĚRNICE KOMPLETNÍ DO 31.BŘEZNA 2010.

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC