KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čerpání peněz z evropských fondů díky legislativním opatřením zrychlí

19/03/10

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vláda ČR schválila návrhy legislativních změn, které předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí. Díky tomuto komplexnímu balíčku, který obsahuje 12 zásadních legislativních změn, se čerpání peněz z fondů EU výrazně zrychlí.
 

Mezi nejpodstatnější změny, které by měly čerpání dotací urychlit, patří například zjednodušení vykazování výdajů, zrychlení proplácení peněz příjemcům nebo zlepšení kontrolní činnosti ze strany úřadů. Hranice pro schvalování jednotlivých projektů Ministerstvem financí se zásadně navýší – ze současných 100 milionů na 500 miliónů korun. Novinkou také bude třeba to, že již přidělené dotace budou v případě potřeby převoditelné na jinou společnost.

„Jde o první komplexní balíček legislativních změn, který se v rámci čerpání evropských fondů přijímá. Jednotlivé změny, které jsme analyzovali společně se všemi řídícími orgány a také s ministerstvem financí, čerpání výrazně usnadní a také zrychlí,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Čerpání peněz z fondů EU v programovém období 2007-2013 se za posledních 12 měsíců velmi zrychlilo. Zatímco v březnu 2009 byly českým příjemcům proplaceny 3 miliardy korun, aktuální stav proplacených peněz je už téměř 107 miliard korun. V období 2007- 2013 je pro Českou republiku z fondů EU vyčleněno téměř 27 miliard eur, tedy zhruba  811 miliard korun.

„Legislativní změny, které se díky tomuto balíčku přijmou, dávají také velkou naději, že ČR vyčerpá všechny peníze, které má z EU k dispozici,“ uvedl dále ministr Vondruška.

Materiál, na kterém pracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s jednotlivými řídicími orgány operačních programů a ministerstvem financí, vznikal od prosince loňského roku. Administrativní zátěž by měl výrazně zjednodušit jak poskytovatelům dotace, tak žadatelům a především příjemcům dotací. 

Zařazeno v Aktuality