KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bob polní k výrobě bioplynu?

11/03/10

Lodyhy bobu polního lze dobře silážovat a využívat jako substrát v zařízeních na výrobu bioplynu.
 

Bob je krmnou plodinou pěstovanou jak na zrno, tak k produkci kvalitní píce. Kromě toho lze lodyhy využít i v zařízeních na výrobu bioplynu. U bobu polního jsou často, jako např. v roce 2009, lusky a semena zralá, zatímco lodyhy jsou ještě zelené.

To vedlo k úvaze prozkoumat silážovatelnost lodyh bobu, aby mohly být využity v zařízeních na výrobu bioplynu. Výsledky prvních pokusů Zemědělské komory Šlesvicka-Holštýnska byly pozitivní: lodyhy lze dobře silážovat.

Podle těchto prvních výsledků by bylo možné nechat lodyhy při sklizni žací mlátičkou na poli, následně rozřezat a silážovat. Díky této další možnosti se rozšiřuje hospodářské využití bobu polního.

Silážování lodyh je zajímavé především tehdy, když zrno není suché, ale konzervací nebo silážováním se uskladní jako krmivo pro vnitropodnikové využití. Potom se může sklizeň uskutečnit při vyšší vlhkosti zrna, což je z hlediska silážovatelnosti lodyh přínosné.

Top Agrar, 2010, č. 3, s. 48–50

Zdroj: Agronavigátor.cz