KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zveřejnění Žádosti o dotaci PRV a Pravidel pro žadatele PRV – 9. kolo příjmu žádostí

03/02/10

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Žádost o dotaci PRV a Pravidla pro žadatele PRV pro opatření 9.kola příjmu žádostí PRV

.

 Žádost o dotaci PRV

Žádost o dotaci PRV zveřejněná na webových stránkách SZIF (viz cesta níže) je určena pouze pro žadatele, kteří nebudou podávat Žádost o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře – tuto verzi Žádosti o dotaci nelze odeslat resp. nahrát prostřednictvím Portálu farmáře. Tato verze Žádosti o dotaci PRV je určena pouze na CD nosič jako povinná příloha dle Pravidel pro žadatele „Žádost o dotaci v elektronické podobě na CD nosiči – pokud nebyla Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě (podrobnosti viz. Část A – obecné podmínky Pravidel, kapitola 5)“.

Žádost o dotaci PRV – opatření 9.kola PRV (osa I, II a III)verze Žádosti o dotaci podávána pouze na CD nosiči


Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Ke stažení → Žádost o dotaci z PRV – 9.kolo PRV (Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV)

Instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci PRV


Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Ke stažení → Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z PRV – 9.kolo PRV (Prostý PDF dokument)

Dne 1.2.2010 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost Elektronického podání Žádosti o dotaci PRV resp. předvyplnění, vyplnění, zaslání nebo nahrání Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře. Podrobnosti jsou uvedeny v „Prezentaci k Elektronickému podání Žádosti…“. Prezentace je dostupná na:

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Ke stažení → Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře 9.kolo PRV (Prezentace k elektronickému podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře)

Žádost o dotaci PRV vygenerovaná z Portálu farmáře je určena pouze pro žadatele, kteří budou podávat Žádost o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře.

 

Pravidla pro žadatele PRV

Pravidla pro žadatele pro všechna opatření 9.kola PRV byla zveřejněna na webových stránkách SZIF již dne 4.1.2010 včetně tiskové zprávy k vyhlášení 9.kola příjmu žádostí.

Pravidla pro žadatele pro opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků


Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací → 1.1. Modernizace zemědělských podniků → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV – Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků (9.kolo PRV)

Pravidla pro žadatele pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců


Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu → 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV – Opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (9.kolo PRV)

Pravidla pro žadatele pro podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA II → 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy → 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů → 2.4.1. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV – Podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (9.kolo PRV)

Pravidla pro žadatele pro podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA II → 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy → 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů → 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV – Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích (9.kolo PRV)

Pravidla pro žadatele pro opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III → 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova → 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV – Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (9. kolo PRV)

Pravidla pro žadatele pro opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III → 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova → 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV – Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (9. kolo PRV)

 

Zdroj: SZIF