KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství OP Rybářství

12/02/10

Upřesňující výklad k Instruktážnímu listu pro vyplňování Žádosti o dotaci pro opatření 2.1. a 2.4. a), b)

 

1) Současné znění (strana A1 Žádosti o dotaci, pole č. 54 – 60):

Místo realizace projektu
Žadatel uvádí do pole „Místo realizace projektu“ trvalé bydliště FO nebo sídlo firmy PO. Všechna konkrétní místa realizace projektů žadatel uvádí v osnově projektu (příloha 2 Pravidel),

se mění na:

Místo realizace projektu

V případě, že žadatel žádá o dotaci na dopravní prostředky, zařízení, vybavení a jiné mobilní prostředky, uvádí do pole „Místo realizace projektu“ sídlo, případně bydliště, provozovnu, středisko, kde budou tyto zařízení, vybavení, dopravní prostředky umístěny. V místě realizace projektu nesmí být v žádném případě uvedeno hlavní město Praha.

V případě, že žadatel žádá o dotaci na odbahnění, výstavbu/rekonstrukci sádek, výstavbu skladů a jiných pevných prvků, uvádí do pole „Místo realizace projektu“ místo, kde se tato odbahnění, výstavba/rekonstrukce sádek, výstavba skladů a jiných pevných prvků skutečně provádí.

2) Současné znění (strana B1 Žádosti o dotaci, pole č. 5 pro opatření 2.1. nebo pole č. 3 pro opatření 2.4.a), b)):

Ukazatele – Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok
Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok – pokud žadatel vede účetnictví vyplní výchozí
hodnotu z posledního uzavřeného kalendářního roku, před rokem, ve kterém podává Žádost o dotaci; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve kterém bude ukončena realizace daného projektu; pokud žadatel nemá uzavřený kalendářní rok vyplní nulu. Pokud žadatel podá více projektů v rámci OP Rybářství, kde se tato hodnota sleduje, bude uvádět plánovanou hodnotu za celý podnik, tedy za všechny projekty společně. Rybářské svazy a žadatelé, kteří vedou pouze daňovou evidenci nemusí hodnoty pole “Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok“ vyplňovat.

se mění na:


Ukazatele – Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok
Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok – pokud žadatel vede účetnictví vyplní výchozí
hodnotu z posledního uzavřeného kalendářního roku, před rokem, ve kterém podává Žádost o dotaci; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve kterém bude ukončena realizace daného projektu. Pokud žadatel podá více projektů v rámci OP Rybářství, kde se tato hodnota sleduje, bude uvádět plánovanou hodnotu za celý podnik, tedy za všechny projekty společně. Rybářské svazy a žadatelé, kteří vedou pouze daňovou evidenci nemusí hodnoty pole “Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok“ vyplňovat.

Zdroj: SZIF