KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Záznam ze společného jednání zástupců prvovýrobců a zpracovatelů mléka

18/02/10

uskutečněného 15.02.2010 (15:00-17:00) v sídle Potravinářské komory ČR

 

Přítomni: 

 • zástupci prvovýrobců mléka (AK ČR, Zemědělský svaz, MD Jih, Mlecoop) vedené presidentem AK ČR ing. Janem Velebou
 • zástupci zpracovatelů mléka (PK ČR, ČMSM, Madeta, Olma, Interlacto, Mlékárna Hlinsko) vedené presidentem PK ČR ing. Miloslavem Tomanem, CSc.

 

Jednání zahájili presidenti obou komor,president PK ČR M.Toman nejprve přivítal přítomné a otevřel diskuzi. Po něm zdůvodnil prezident AK ČR J.Veleba cíle tohoto jednání:

 • pokusit se pojmenovat současné problémy a zamyslet se nad dalším očekávaným vývojem v sektoru produkce a zpracování mléka
 • nalézt společné řešení, kterým by měl být především zájem o zachování chovu dojného skotu v České republice.
 • jednání by mělo vyslat společné stanovisko směrem ke státní administrativě

 

President AK ČR Veleba dále zrekapituloval současný stav v prvovýrobě mléka:

 • mléčná kvóta v kvótovém roce 2009/2010 bude naplněna pouze na 93-94 %
 • v roce 2009 došlo ke snížení počtu dojných krav v KU o ca.35.000 ks
 • k výraznému snížení došlo zejména v posledních 2 měsících roku 2009 : -9% pokles v zapouštění dojnic  a -5% pokles v produkci mléka – velmi negativní signály pro příští měsíce
 • obava z toho, že při tomto trendu nebude ČR na konci kvótového roku 2010/2011 s mlékem soběstačná

 

President PK ČR Toman uznal obavy zemědělců a potvrdil, že při současných cenách nelze dlouhodobě mléko vyrábět.

Zdůraznil, že zájmem českých mlékáren je dobrá spolupráce s dodavateli mléka, vyzval však zemědělce, aby zvýšili svou komunikaci také více směrem k mlékárnám, které jsou ve vlastnictví zahraničních investorů a které dnes neplatí takové ceny, jako ryze české podniky.

 

Následovala obsáhlá diskuze a výměna názorů na současný stav mléčného trhu, zdůvodnění probíhajících změn a očekávaný vývoj. Ze strany mlékařů bylo několikrát připomenuto, že není možné očekávat skokové zvyšování nákupní ceny

 

Zemědělci předali také informace ke stavu ekonomiky zemědělství v hospodářském roce 2009 a mlékaři naproti tomu uvedli na konkrétních příkladech údaje o současné rentabilitě mlékárenských komodit z pohledu nákupní ceny mléčné suroviny.

Diskutovány byly také zkušenosti z dosavadního průběhu účinnosti zákona o významné tržní síle a jejím zneužití a o aktuálních praktikách obchodních systémů.

Zemědělci v diskuzi požadovali konkrétní specifikaci řešení, která by vedla k obratu v současném kritickém stavu mlékařské prvovýroby.

Bylo rovněž několikrát upozorněno, že současnému stavu škodí také zvyšující objem dovozů (dnes se podílejí asi 40% na celkové české spotřebě mlékárenských výrobků). Navíc v případě dovozů neplní kontrolní orgány zcela svojí funkci, na trhu se objevují chybně či nedostatečně značené výrobky, problémy jsou často také s kvalitou dovozu, a toto se týká nejenom konečných výrobků, ale také některých dovážených surovin.

 

Diskuzi shrnul president PK ČR Toman a navrhl následující závěry:

 1. Dne 15.2.2010 se sešli zástupci AK ČR a PK ČR, aby se společně vyjádřili k současné situaci na trhu s mlékem. Účastníci jednání se shodli na tom, že situace v sektoru mléka v současných ekonomických podmínkách je nadále neudržitelná.
 2. Účastníci jednání tímto vyzývají vládu ČR, aby důslednou a účinnou kontrolou umožnila a zabezpečila dodržování platné legislativy u všech účastníků trhu, zejména pak dodržování zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, zákona o cenách a dodržování potravinářské legislativy.
 3. Účastníci jednání tímto vyzývají ministra zemědělství ČR, aby z titulu svého úřadu zabezpečil účinnou kontrolu dovozu mlékárenských výrobků a surovin, jak z pohledu označování, tak z pohledu kvality.
 4. Účastníci jednání tímto vyzývají ministra zemědělství ČR k předložení koncepce dotačních titulů směřujících k podpoře chovu dojných krav a udržení efektivní prvovýroby mléka.
 5. Prvovýrobci mléka se společně se zpracovateli shodli na nutnosti společného postupu v zabezpečování zlepšení pozitivního image českého zemědělství a tím podpoře českých potravin,  a to rovněž na regionální úrovni.
 6. Účastníci jednání se shodli, že budou požadovat na státní správě (MZe ČR, MF ČR) koncepčnější přístup v jednání s obchodními systémy, zejména pak se zahraničními maloobchodními řetězci.

 

Zaznamenal: J.Kopáček/ČMSM/PK ČR