KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahraniční media informují o českém zemědělství

09/02/10

Na začátku nového roku uspořádala AKČR tiskovou konferenci na níž prezident  Jan Veleba seznámil novináře s výsledky agrárního sektoru za uplynulý rok. Hovořil o těžkostech zemědělců, co je způsobilo a jaké jsou výhledy pro příští měsíce. 

Zprávu z TK přinesly nejen domácí sdělovací prostředky, jeden z výstupů přinesla i rakouská obdoba  naší čtk, viz přeložený text v uvozovkách níže. Další ještě detailnější zpráva vyšla v denním zpravodajství Agra Europe, viz  text v němčině.

 

„České zemědělství uzavřelo loňský rok se zjevně špatnými hospodářskými výsledky. Základním důvodem tohoto stavu je pokles cen zemědělských produktů.

 

Podle odhadu Agrární komory ČR lze předpokládat zisk mezi 1 – 2 mld Kč (38,2 – 76,4 mil Eur) oproti 9,7 mld Kč (381,3 mil Eur) proti předcházejícímu roku. Nejdůležitější příčinou je snížení nákupních cen o čtvrtinu oproti předchozímu roku, sdělil prezident Jan Veleba minulý týden  novinářům v Praze.

 

Tržby agrárního sektoru klesly celkem asi o 20 mld Kč (763,9 mil Eur). Asi polovinu z toho tvoří nižší tržby za obilí a dalších 6 mld Kč (229,2 mil Eur) tvoří mléko. Pokles cen u obilí objasňuje Veleba m.j. u prudce klesajícími stavy hospodářských zvířat. Nejhorší pád cen potkal producenty mléka, kteří prakticky celý loňský  rok prodávali svůj produkt pod výrobními náklady.

 

Bez podpor z Bruselu a Prahy byl by celý sektor v hluboké ztrátě, bilancuje prezident  AK ČR. Oficiální roční výsledky 2009 budou k dispozici koncem února. Je však otázkou, zda budou tyto údaje zcela věrohodné, zpochybňuje Veleba.  Dle něho se budou mnohé podniky, ve snaze zachovat si, či získat bankovní úvěry, tyto výsledky dílče vylepšit.“

 

Původní článek zde

 

Článek z AGRA EUROPE v původním znění ke stažení