KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF zveřejňuje novou žádost o dodávku potravin z intervenčních zásob pro nejchudší osoby v ČR

15/02/10

Zdroj: SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „SZIF“),
IČ: 48133981, DIČ: CZ48133981
zveřejňuje novou žádost
o dodávku potravin z intervenčních zásob pro nejchudší osoby v České republice 2010/2011,

 

dle Nařízení vlády č. 306/2006 Sb. o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob a dle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů na základě rozhodnutí výkonného aparátu SZIF.

Žádost o dodávku potravin z intervenčních zásob pro nejchudší osoby v České republice 2010/2011 musí být spolu s přílohami doručena na adresu: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1. Žádost je možno zaslat poštou, doručit do podatelny (přízemí budovy) osobně, nebo kurýrem, a to nejpozději do uzávěrkového termínu.

SZIF stanovuje termín uzávěrky pro podání žádosti na den 15. 3. 2010.

 

Zdroj: SZIF