KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlášení krizového štábu zemědělců Pardubického kraje k současné situaci

19/02/10

Zdroj: AK ČR

 

1. Zemědělci uzavřeli hospodaření roku 2009 podle předběžných šetření s těmito výsledky:

 

 

a) zisk byl vytvořen v marginálních oblastech s minimálním objemem zemědělské výroby zejména vlivem dotačních příjmů

b) zemědělské podniky v intenzívních oblastech s minimální živočišnou výrobou dosáhnou zisku až do úrovně dotačních příjmů

c) zemědělské podniky, které mají ve výrobním programu výrobu mléka, vepřového a drůbežího masa dosáhli výrazné ztráty ze zemědělské výroby. Tuto ztrátu u podniku s intenzívní živočišnou výrobou nepokryly ani dotační příjmy. Kladný hospodářský výsledek vytvářejí tyto podniky rozpouštěním rezerv na opravy. Rezervy byly vytvořeny ze ziskového hospodaření let 2006 – 2008. Nemohou být uplatněny z důvodu nedostatku finančních prostředků vlivem propadu tržeb. Proto jsou vráceny do výsledku k pokrytí vytvořené ztráty

 

2. Zemědělci stojí před rozhodnutím uvolnit prostor v české kotlině v důsledku dovozu nesrovnatelně dotačně protěžovaných potravin mnohdy pochybné kvality z výprodeje zemí původní EU 15. Konkrétně to znamená:

a) nenakupovat selata z dovozu (chov prasnic v ČR je v závěrečné fázi likvidace) do modernizovaných stájí, které prodávají vykrmená prasata za ceny o 3 – 6 Kč/kg pod výrobními náklady.

b) snížit zástavy jatečné drůbeže, která je dlouhodobě prodávána za ceny o 1 – 2 Kč/kg pod výrobními náklady.

c) snížit stavy, až likvidovat chov dojnic, ve kterém jsme za rok 2009 dosáhli realizační ceny za mléko v rozpětí 6,00 – 6,40 Kč/l (průměr 6,14 Kč/l) při nákladech v rozpětí 7,90 – 8,60 Kč/l (průměr 8,30 Kč/l). Z výroby mléka dosáhli zemědělci v ČR za rok 2009 ztrátu v řádu 6 – 6,5 mld. Kč.

d) nadále hospodařit podle stávajících pravidel, produkovat minimum, udržovat krajinu za dotace, propustit zaměstnance, nemyslet na zítřek.

 

3. Pokud nemá být naplněna zkušenost našich otců a dědů „sedlák, který kácí les nebo vybíjí dojnice je před bankrotem“, pak nám zbývá pokusit se o toto:

a) oslovit české spotřebitele s výzvou:

 • kupujte kvalitní české potraviny
 • máte-li možnost, ignorujte obchodní řetězce, které z neúměrné marže potravin
 • neposkytují spotřebitelům podíl z krize českých zemědělců, ale maximalizují svůj zisk
 • volte pouze politiky, kteří ve svém programu mají spravedlivé zdanění neúměrných zisků nebo marží obchodníků. Spotřebitel nemůže sám zakrýt „díru“ ve státním rozpočtu.

b) oslovit současnou nepolitickou vládu premiéra Jana Fišera a ministra financí Eduarda Janotu:

 • dohlédněte na nemravné chování obchodníků
 • uplatněte v plném rozsahu zákon o významné tržní síle
 • pošlete všechny úředníky příslušných úřadů a institucí k provádění kontroly jakosti potravin a správného výběru daní
 • dejte úředníkům plat za práci a ne za vymýšlení dalších administrativních zátěží občanů a podnikatelů

c) oslovit politiky s požadavkem na vyjádření se k voličům:

 • Máte zájem o udržitelnost života na vesnici? Máte zájem o přežití údržbářů české krajiny, kteří jsou současně producenty domácích kvalitních potravin?
 • Chcete razantně a důstojně vyjednávat rovnoprávné postavení českých zemědělců v EU nebo pokračovat v podlézání a neodbornostech započatých v roce 1992 a trvajících doposud
 • Chcete zajistit spravedlivý podíl na financování státu nebo zachováte vyzkoušené „daně je třeba vybrat od chudých, kteří mají sice málo, ale je jich hodně.“

 

4. Naše požadavky jsme připraveni uplatnit:

a) tlakem na představitele našich stavovských nevládních organizací k vyjednávání  s mocí legislativní a výkonnou

b) uspořádání protestních akcí před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dalšími úřady, jejichž předmětem činnosti je ochrana spotřebitele

c) protestními akcemi před řetězci s cílem informovat spotřebitele o našem nerovnoprávném postavení ve vertikále prvovýrobce – zpracovatel – prodejce.

 

V Ústí nad Orlicí dne 16. února 2010

 

Jménem krizového štábu

 

                     Ing. Oldřich Vašina                             Ing. Oldřich Žďárský

 

Propad zemědělství podklady vč. grafů z TK AK ČR ze dne 21. 1. 2010 zde