KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Povinné požadavky na hospodaření (SMR)

12/02/10

Jedná se o požadavky uvedené ve vybraných článcích 18 aktů (směrnic a nařízeni) z oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, a které jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Prakticky všechny tyto předpisy jsou již v současné době v platnosti a kontrola jejich dodržování je běžně prováděna státními kontrolními orgány. Novým prvkem je provázání vybraných povinných požadavků s vyplácením přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a vybraných plateb osy II Programu rozvoje venkova (PRV).

Od 1. ledna 2009 je v platnosti 8 směrnic a nařízení. Jejich dodržování je ověřováno 30 kontrolovanými požadavky (kontrolními otázkami):

1. Ochrana volně žijících ptáků (SMR 1)

Kontroluje: Česka inspekce životniho prostředi (ČIŽP) www.cizp.cz

2. Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami (SMR 2)

Kontroluje: Česka inspekce životniho prostředi (ČIŽP) www.cizp.cz

3. Používání upravených kalů na zemědělské půdě (SMR 3)

Kontroluje: Ustředni kontrolni a zkušebni ústav zemědělský (UKZUZ) www.ukzuz.cz

4. Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (SMR 4)

Kontroluje: Ustředni kontrolni a zkušebni ustav zemědělsky (UKZUZ) www.ukzuz.cz

5. Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (SMR 5)

Kontroluje: Česka inspekce životniho prostředi (ČIŽP) www.cizp.cz

6. Označování hospodářských zvířat – prasata, skot, ovce a kozy (SMR 6, 7 a 8)

Kontroluje: Česka plemenařska inspekce (ČPI) www.cpinsp.cz

Počet v roce 2009 kontrolovaných požadavků je 30, s plánovaným rozšířením na celkový počet 76 v roce 2013.

 

Daší informace na: http://eagri.cz/public/eagri/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/povinne-pozadavky-na-hospodareni-smr/

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC