KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Náklady na BSE jsou vysoké

03/02/10

Onemocnění BSE se podle názoru experta profesora Strauba podařilo v Německu dostat pod kontrolu, což umožňuje snížit věkovou hranici zvířat pro testování na BSE ze 48 na 96 měsíců. 

Podle názoru profesora Dr. Otto Christiana Stauba z Tübingenu se již podařilo dostat onemocnění BSE plně pod kontrolu. V průběhu posledních dvou let se v Německu v rámci testace na BSE vyskytly pouze dva pozitivní případy u zdravých poražených kusů skotu. Také v ostatních zemích významně poklesl počet případů. Na Creutzfeld-Jakobovu chorobu zemřelo dosud 211 lidí na světě. V Německu se ještě žádný takový případ úmrtí nevyskytl. Dosud nebylo podáno vědecké zdůvodnění pro každoroční testaci více než 1 mil. kusů skotu na BSE na jatkách v Německu a likvidaci získaného rizikového materiálu. 

 
Od roku 2007 se v Německu vyskytly pozitivní případy pouze u skotu staršího devíti let. Proto je možné posunout věkovou hranici testovaných zvířat ze 48 měsíců na 8 let (tj. 96 měsíců). Kromě toho by také neměl být likvidován „rizikový materiál“ ze zdravých zvířat starších 12 měsíců (mícha, střevo, atd.) a negativně testovaných zvířat, ale naopak by se mohl plně zužitkovat.

 
Jen náklady na provedení přibližně 2,1 milionů testů na BSE a vytřídění rizikového materiálu na jatkách si v uplynulých dvou letech v Německu vyžádaly částku okolo 144 mil. €. Kromě toho by se daly navíc získat finanční prostředky z alternativního využití rizikového materiálu. To jsou peníze, které by nyní mohli využít chovatelé dojeného skotu.

 
Profesor Straub se neobává ani znovuzařazení mouček živočišného původu, které jsou zdrojem plnohodnotných bílkovin, do krmných dávek hospodářských zvířat. Moučka by však musela nutně pocházet ze zdravých a negativně testovaných kusů skotu. V evropských spalovnách kadáverů se spolehlivě likvidují priony, které vyvolávají onemocnění BSE. Neexistuje proto žádné vědecké opodstatnění pro zákaz zkrmování živočišné moučky. Naopak při spálení jednoho kilogramu živočišné moučky vzniká 1,1 kilogramu oxidu uhličitého, což už je podstatný „příspěvek“ ke změně klimatu. Proto by měl být přijat zákaz jejich spalování.

BSE-Auflagen verbrennen viel Geld Top Agrar, 2009, č. 11, s. R 3

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Veterinární správa