KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství schválil zásady pro národní dotace 2010 ve výši 1,1 miliardy korun  

24/02/10

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil zásady, které umožní, aby se k zemědělcům dostalo 1 100 milionů korun v rámci dotačních programů zemědělství na rok 2010. Tyto zásady se používají při administraci dotačních programů a jejich schválení završuje celý legislativní proces tak zvaných národních dotací.

 

Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2010 vychází z celkového finančního limitu ve výši 1 100 mil. Kč, respektive 850 mil. Kč dotací na neinvestiční dotace a 250 mil. Kč dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje). „Spektrum dotačních programů udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

 

Dotační programy zemědělství pro rok 2010 podle jeho slov obsahují programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů); dále programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu); programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. nákazový fond) a programy, jejichž přínos nelze přímo kvantifikovat a přesto jejich existence je pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat).

 

Škála dotačních programů pro rok 2010 udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech a byla nově rozšířena o program 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic, kde je účelem podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s prováděním opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat. Rozšířen byl také program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu.

 

Dotační programy jsou účelové programy sloužící k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. U každého programu je uveden účel a navrhovaný finanční limit. Dotační programy i jejich účel včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 18. 2. 2010