KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Finanční objem pro schvální projektů 9.kola Programu rozvoje venkova

18/02/10

16. února bylo zahájeno 9. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova, které potrvá do 8. března 2010 do 13 hodin. Informujeme žadatele, kteří mají připravené projekty k zaregistrování, že finanční objem, v němž budou po vyhodnocení projekty schváleny, je u jednotlivých opatření následující:

 

 

 

Ministerstvo zemědělství je prostřednictvím Programu rozvoje venkova připraveno operativně reagovat na aktuální stav zemědělství a trhu zemědělských komodit, a rovněž podpořit investiční aktivity podnikatelských subjektů v nelehkém období finanční krize. Snahou je rovněž zajistit rychlé a hladké čerpání evropských fondů. Vzhledem k tomu, že schvalování žádostí 9. kola proběhne až ve 2. čtvrtletí 2010, může ministerstvo zemědělství podle aktuální situace zvážit schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno v tabulce.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 17. 2. 2010