KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vzorky mléka často kontaminovány

19/01/10

Díky nedostatečné hygieně při odběru vzorků mléka je v laboratořích často detekován výskyt několika původců mastitidy.
 

Mnoho vzorků mléka dojnic trpících zánětem mléčné žlázy přichází do laboratoří kontaminováno, takže není možné  jednoznačně diagnostikovat původce onemocnění. S těmito výsledky seznámil profesor Volker Krömker z hannoverské Vysoké školy veterinární odbornou veřejnost na výročním kongresu Spolkového svazu praktických veterinárních lékařů (BpT), který se konal v Norimberku.
 
Často je možné při bakteriologickém vyšetření v jednom vzorku mléka současně prokázat přítomnost několika různých druhů zárodků. Zvlášť často se jedná o zárodky KNS (koaguláza negativní stafylokoky) a S. uberis, což ukazuje na nedostatečné dodržování hygienických podmínek při odběru vzorků. Doporučení pro cílenou terapii pak není možné na základě takového výsledku laboratorní analýzy provést, proto v praxi často dochází k eliminaci nesprávného druhu choroboplodných zárodků. Pokud se v jednom vzorku mléka prokáže přítomnost dvou původců nákazy, je tento vzorek považován za kontaminovaný. 
 
Milchproben oft kontaminiert Top Agrar, 2009, č. 11, s. R 32

Zdroj: Agronavigátor.cz