KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Volné ustájení dojnicím svědčí

26/01/10

Volné ustájení je z hlediska produkční dlouhověkosti dojnic plemen braunvieh a fleckvieh příznivější než ustájení ve vazných stájích.
 

Dojnice ve volných stájích mají výrazně delší produkční výkonnost v porovnání s dojnicemi z vazných stájí. To je výsledek analýzy Bavorského zemského zemědělského ústavu (LfL) se sídlem v Grubu, v jejímž rámci bylo hodnoceno celkem 15 083 krav plemene braunvieh a 84 263 krav plemene fleckvieh. Plemenice strakatého skotu produkovaly mléko ve stádech v průměru o 100 dní déle než jejich vrstevnice ustájené ve vazných stájích. U plemene braunvieh činil rozdíl přibližně 60 dní.

 
Vědci se domnívají, že možnost pohybu a možnost navázat vzájemné sociální kontakty mezi dojnicemi ve volných stájích přispívají ke zlepšeníjejich zdravotního stavu a vedou k vyššímu komfortu.

 
Vědci ale také prokázali, že dlouhověkost dojnic obou plemen se stoupající velikostí trupu (výška v kohoutku a v kříži a hloubka trupu) klesá a to nezávisle na způsobu chovu. Tento negativní vztah byl dokonce výrazněji vyjádřen ve volných stájích. Nevýhody spojené s extrémní velikostí těla není bohužel možné eliminovat výhodami volného ustájení.

 
U plemene braunvieh byl negativní vztah mezi velikostí trupu a produkční dlouhověkostí ještě výraznější než u plemene fleckvieh. U tohoto  plemene se výška v kohoutku u cca 90 % prvotelek pohybovala v rozmezí od 134 do 145 cm. Rozdíl ve výšce v kohoutku se odrazil ve zkrácení produkční dlouhověkosti o 110 dní. Hloubka trupu dojnic plemene braunvieh kolísala mezi 76 až 85 cm. Rozdíl mezi těmito dvěma extrémními hodnotami se promítl ve zkrácení produkční dlouhověkosti v řádu 135 dní.

 
U fleckvieh se výška v kohoutku pohybovala mezi 135 a 146 cm a hloubka trupu mezi 75 a 84 cm. Rozdíly v délce setrvání plemenic ve stádě činily mezi extrémními hodnotami výšky v kohoutku 40 dní a 60 dní mezi krajními hodnotami hloubky trupu.

 
Protože není možné zvířata selektovat na základě slabého vzájemnému vztahu mezi tělesnou velikostí a výší mléčné užitkovosti, ale podle velikosti, vědci počítají s tím, že bude do budoucna docházet k dalšímu zkrácení celkové doby, po kterou budou plemenice obou plemen setrvávat v produkčních stádech.

 
100 Täge längere Nutzungsdauer im Laufstall Top Agrar, 2009, č. 12, s. R 25

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny