KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Více coli mastitid

28/01/10

Koliformní mastitidy a E.coli jsou odpovědné za výskyt přibližně 21 % případů klinických mastitid.

Koliformní zárodky stále patří k nejfrekventovanějším původcům klinických zánětů mléčné žlázy. Na základě vyhodnocení různých studií z celého světa bylo zjištěno, že jejich podíl v průměru činí 21 %. Nové studie dokonce uvádějí až 25 až 27 %. Jako příčina subklinických případů mastitidy byly koliformní mikroorganismy označeny v 16 % (cca 24 500 vzorků).

 
Klíčový význam v tomto ohledu má posílení obranyschopnosti organismu u dojnic. Vysoká užitkovost a metabolické problémy patří vedle nedostatečné péče o čistotu v ustajovacích boxech u suchostojných a otelených plemenic k hlavním rizikovým faktorům.

 
Nedostatečná hygiena v průběhu operace dojení sice zvyšuje četnost výskytu coli mastitid, ale bylo také zjištěno, že používání dipů s obsahem jodu (5000 ppm) může být kontraproduktivní: existují případy, při kterých byly do struků zavlečeny stafylokoky prostřednictvím dipů, takže následně mohlo dojít k masivnějšímu rozšíření koliformních zárodků v mléčné žláze. V problematických chovech proto může být smysluplné místo jodových preparátů používat preparáty s obsahem chloru. Podobné zkušenosti byly získány i ve stádech s výskytem hyperkeratózy.
 
Podíl jednotlivých původců klinické mastitidy je znázorněn na grafu.
 
Mehr Coli-Mastitiden Top Agrar, 2009, č. 11, s. R 32

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny