KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

UPOZORNĚNÍ SZIF  

19/01/10

Upozorňujeme žadatele/příjemce dotací, kteří dle zákona 300/2008 Sb. používají datové schránky, na nutnost používání těchto datových schránek v rámci oboustranné komunikace se SZIF při administraci žádostí o dotace.

 

Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek se dle platného zákona předává veškerá korespondence s orgánem veřejné moci v elektronické podobě. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu.