KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tlak na půdu snižuje výnosy a kvalitu

19/01/10

Těžká mechanizace poškozuje také půdu luk a pastvin.
 

Mnoho zemědělců nebere utužení půdy na loukách a pastvinách vážně. Domnívají se, že tyto půdy snášejí tlak způsobený těžkou mechanizací a častější přejezdy lépe než zemědělské půdy. To je ale mylná domněnka, jak ukázaly výzkumy Bavorského zemského ústavu zemědělského (LfL). Podle nich stojí častější přejezdy 12 % výnosu sušiny a 17 % výnosu surového proteinu. Příjem dusíku klesá adekvátně k snížení výnosu surového proteinu. Na pozemcích s častým přejezdem mechanizace se také vyskytuje výrazně méně žížal. Na utužených loukách a pastvinách však nebylo pozorováno, že by stoupl podíl lipnice obecné.

V pětiletých pokusech (2003 až 2007) na hornobavorské pahorkatině v Puchu zkoumali vědci LfL ve dvou variantách (s nebo bez utužení) vliv pojezdu traktoru na výnosy, kvalitu, složení a příjem dusíku porostu (4 seče). Pojezdy se uskutečnily na půdě nasycené vodou.

Z dalších nových, zatím dvouletých pokusů v Sasku zaměřených rovněž na utužení půdy luk a pastvin mimo jiné vyplynulo, že těžké stroje sice vyvolávají silný tlak na půdu, ten se však, než dosáhne do podorničí, velmi výrazně redukuje. Proto jsou podorniční a hlubší vrstvy půdy luk a pastvin lépe chráněny před utužením než zemědělské půdy.

Vědci však u obzvláště těžkých strojů, jako např. u cisteren na kejdu, pozorovali utužení podorničí a hlubších vrstev půdy podobné jako na poli.

Top Agrar, 2009, č. 11, s. 48–49

Zdroj: Agronavigátor.cz