KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Subkutánní aplikace antibiotik účinnější

26/01/10

Ve dvou výkrmnách skotu byla testována účinnost makrolidového antibiotika tulathromycinu. Nejúčinnější byla subkutánní aplikace preparátu. 

Ve dvou výkrmnách skotu v severním Německu (140 a 100 kusů) testovali v rámci metafylaxe ve skupinách telat injekční aplikaci dávek antibiotika draxxinu (účinná látka tulathromycin) a porovnávali s perorální aplikací tilmicosinu (makrolidová antibiotika) a amoxicillinu (betalaktámová antibiotika) s cílem omezit výskyt často frekventovaných onemocnění dýchacích cest.

 
Telata, kterým byly dávky antibiotik podávány perorálně dosahovala v průměru nižší finální hmotnosti a to v obou podnicích v porovnání s injekční aplikací tulathromycinu. Výraznější rozdíly byly zejména ve skupině telat s orální aplikací amoxicillinu (141,4 kg) v porovnání se skupinou telat ošetřovaných subkutánně dávkou tulathromycinu (148,1 kg).

Makrolidová antibiotika (tilmicosin a tulathromycin) díky svým alkalickým vlastnostem vykazovaly vyšší intracelulární koncentraci, především v imunitních buňkách krve a plic. Při subkutánní aplikaci makrolidových antibiotik byla prokázána vyšší účinnost v porovnání s orální aplikací. Možná rizika (spolehlivost, účinnost) vznikající při orální aplikaci antibiotik je možné při subkutánní aplikaci minimalizovat. 
 
LEON, L. Punktgenau dosieren DLZ agrarmagazin, 2009, č. 11, s. 144-146

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny