KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko a komentář k hlasování představenstva AK ČR – hodnoty dotací pro kategorie přežvýkavců na rok 2010

05/01/10

Zdroj: AK ČR

Dne 11. prosince proběhla na společném jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR obšírná diskuse k návrhu na rozdělení obálky přežvýkavci v rámci plateb TOP UP pro rok 2010. Nakonec se představenstvo výrazně většinovým názorem shodlo na pozici, která požaduje vrátit rozdělení na status quo r. 2008. Pro tento návrh hlasovalo 95 % přítomných členů představenstva AK ČR. Konkrétně by tato pozice znamenala za předpokladu, že směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2010 bude stejný, jako v roce 2009, tedy  25,164 Kč/Euro, následující hodnoty dotací pro jednotlivé kategorie

  • 1 481 Kč/VDJ přežvýkavci decoupl.
  • 1 180 Kč/VDJ ovce, kozy
  • 2 527 Kč/VDJ KBTPM

Poznamenáváme, že v řadách představenstva AK ČR je řada chovatelů mléčného skotu, členů dalších nevládních organizací, a z pohledu známých skutečností o připravované významné podpoře dojených krav v nadcházejícím roce 2010 pokládáme rozhodnutí představenstva za konzistentní, správné a vyvážené.

Jsme proto překvapeni, že v terénu jsou šířeny informace, které staví představenstvo AK ČR do světla odpůrců podpory intenzívního zemědělství, konkrétně dojených krav. Připomínáme, že to byla Agrární komora a její představenstvo, které vyhlásilo akce na dálnicích a rychlostních silnicích, jejichž ústředním tématem bylo nastartovat podporu dojených krav. Připomínáme, že to byla Agrární komora a její představenstvo, které vyzvalo ministra zemědělství k vyvození personální zodpovědnosti za nespravedlivé rozdělení obálky přežvýkavců v letošním roce (s AK nekonzultované navýšení plateb na KBTPM na úkor platby na VDJ). Není nám známo, že by kdokoliv jiný předložil obdobný oficiální požadavek.

Jinými slovy Agrární komora a její představenstvo udělali v letošním roce velké penzum práce na zastavení pádu dalšího odvětví, chovu dojených krav. Tato práce se ze shora uvedeného důvodu nemohla projevit v letošním roce a naplno se projeví v roce nadcházejícím. O konkrétních připravovaných podporách dojených krav jste byli podrobně informováni.  

Pokud se někomu zdá, že práce AK ČR nebyla adekvátní době, měl dostatek času a prostoru k tomu, aby se v průběhu  roku  projevil.  Z těchto důvodů nepokládáme proto za korektní se nyní nepřímo vymezovat proti představenstvu Agrární komory. Vytvářet dokonce iluze navozováním požadavků na zrušení podpory krav bez tržní produkce mléka považujeme za nesmyslné a nerealizovatelné. Zvláště pak v současné situaci, kdy je povinností každého zodpovědného činovníka Agrární komory a jejích členských organizací se chovat tak, abychom do nadcházejícího boje o přežití zachovali funkční jednotu. Jakýkoliv jiný postup pokládáme za nebezpečný a nezodpovědný.

Tento dopis je psán jako konkrétní reakce na konkrétní informace vztahující se ke skotu. Naše akce, které jsme – většinou úspěšně – zorganizovali v tomto právě končícím roce, ale měly širší záběr.  Vedly k výraznému posílení naší pozice při prosazování našich požadavků na rozpočet 2010. První výsledek se dostavil. Při hlasování o návrhu navýšení zemědělské kapitoly státního rozpočtu 9.12. tr. jsme dostali ve sněmovně 102 hlasy. Tento výsledek nespadl z nebe a je vizitkou naší společné práce. Dalším výsledkem je, že ministerstvo zemědělství nemusí vedle ministerstva obrany jako jediné plnit nedávné rozhodnutí vlády o povinném krácení výdajů rozpočtu 2010 o 5 %.

Výsledky našich aktivit se sice dostaví až v roce 2010, ale o to je jistě všichni více oceníme, s ohledem na očekávaný další krizový rok naší ekonomiky.

 

S pozdravem a přáním pokojných a požehnaných svátků vánočních, zdraví a úspěchů v novém roce 2010

 

 

Ing. Jan Veleba v.r.                  Ing. Jindřich Šnejdrla    v.r.                   Ing. Bohumil Belada v.r.   

prezident AK ČR                     viceprezident AK ČR                          viceprezident AK ČR          

 

 

Miroslav Drs v.r.                     Ing. Pavel Veselý v.r                            Ing. Martin Fantyš v.r.

předseda AU                           předseda DR AK ČR                          tajemník AK ČR