KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Standardů GAEC od nového roku razantně přibude

05/01/10

Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) budou od nového roku komplexnější a přísnější. Zároveň budou více odpovídat zemědělské praxi. K úpravě standardů GAEC dochází z důvodu sladění naší legislativy s legislativou evropskou.

 

Od nového roku nebude standardů 5, ale 10 a jedenáctý začne platit od roku 2012. Hlavním přínosem bude především ucelenější přístup k řešení problematiky ochrany půdy a jejích vlastností, ochrana krajiny a cílenější ochrana vod. Výrazně se posilují standardy ošetřující problematiku eroze půdy, a to nejen ve vztahu ke způsobům hospodaření, ale rovněž ve vztahu k vymezení erozně ohrožených půd.

 

„Dodržování standardů GAEC, které jsou součástí Křížových kontrol, je pro zemědělce podmínkou pro získání dotací“, sdělil ministr zemědělství Jakub Šebesta a dodal: „S poslední verzí zásad GAEC jsou spokojeni i zemědělci, jejichž zástupci spolupracovali na výsledné podobě standardů“.

 
Nové znění GAEC klade větší důraz také na ochranu struktury půdy. Rovněž se zavádějí standardy zvyšující úroveň minimální péče, které se zaměřují na ošetřování travních porostů a regulaci vybraných invazních rostlin. Nové jsou také podmínky pro hospodaření s vodou a její ochranu před znečištěním.

 

Vedle zákazu pěstování rizikových plodin se jedná o využívání půdoochranných technologií a několikanásobně se zvyšuje výměra zemědělské půdy, na niž se tato opatření vztahují. Jsou rozšířeny zemědělské praktiky k udržení organických složek půdy, a to prostřednictvím stanovení minimálního podílu orné půdy jednak hnojené žádoucími hnojivy, případně pěstováním zlepšujících plodin.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 21.12.2009

Zařazeno v Aktuality