KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Škůdci pochodují na sever

28/01/10

Škůdci se z původních oblastí výskytu na jihu Evropy šíří stále více na sever.

 

Již nyní se množí zprávy o výskytu druhů ve střední Evropě, jejichž domovinou jsou především středozemní oblasti. Tak například černopáska bavlníková (Helicoverpa armigera) je stále častěji pozorována ve volné přírodě na jihu Německa. Co se týče potravních nároků, není navzdory svému názvu příliš vybíravá. Může se vyvíjet na celé řadě kulturních rostlin.

V jihovýchodní Evropě je černopáska bavlníková (především housenka) významným škůdcem na kukuřici a paprice. Podobně jako zavíječ kukuřičný způsobuje požerem palic a v důsledku vyššího napadení houbami značné problémy.

Také areál výskytu různých druhů můr se bude rozšiřovat směrem na sever, a tak se pravidelně budou objevovat i v oblastech, kde se dosud vyskytovaly jen ojediněle nebo vůbec. To, zda budou působit také škody, závisí kromě jiného i na povětrnostních podmínkách v létě. Různé klimatické scénáře ze Severní Ameriky ukazují, že v tamním pěstování kukuřice, zejména při hranici s Kanadou, bude v příštích desetiletích potřeba počítat se škodami způsobenými druhy škůdců, které se dosud vyskytovaly jen na jihu USA.

Podobný jev je v současné době pozorován u zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis), jehož původní oblastí výskytu je jižní Evropa. Ten se v posledních letech šíří stále více na sever a je jen otázkou času, kdy se vyskytne v oblastech, v nichž dosud nebyl zaznamenán.
Hlavním problémem je, že škůdce vytváří požerem vstupní bránu pro houby rodu Fusarium. Při silném napadení těmito houbami může obsah toxinů stoupnout více než stonásobně. Pokusy v Bavorsku ukázaly, že při prahu škodlivosti 20 až 50 housenek nebo 5 až 7 snůšek vajíček na 100 rostlin je potřeba počítat s náklady na insekticidní ošetření zhruba ve výši 50 EUR/ha.

Top Agrar, 2010, č. 1, s. 54–56

Zdroj: Agronavigátor.cz

Pošli tuto stránku Pošli tuto stránku ~ Vytiskni tuto stránku Vytiskni tuto stránku <!–

–>

Zařazeno v Rostlinná výroba