KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Redukce emisí metanu  

05/01/10

Efektivním způsobem jak snížit emise metanu z chovu dojnic je účinné vykrmení

.
Jednoduchým opatřením je možné omezit tvorbu plynných emisí metanu. Velmi efektivním způsobem k omezení emisí metanu z chovu dojnic je podle Theuna Vellinga z Animal Science Group Univerzity ve Wageningenu sestavení krmné dávky.

 

V Nizozemsku se podařilo snížit průměrnou dávku metanu na jednu dojnici a kilogram vyprodukovaného mléka od roku 1990 o přibližně 17 procent. „Hlavním důvodem je vyšší podíl kukuřice v krmných dávkách dojnic. Kukuřice je zdrojem bohatým na škrob a tím klesá produkce metanu, uvedl Vellinga“. Větší podíl kukuřice v krmné dávce má ale i své nevýhody. Louky a pastviny podporují akumulaci uhlíku, pokud dojde k nárůstu ploch kukuřice místo trvalých travních porostů, vede to ke zvýšenému uvolňování oxidů dusíkičitého a uhlíku. Jiné možné komponenty krmné dávky, které byly na univerzitě ve Wageningenu prověřovány často obsahovaly taniny. Redukují nejenom produkci skleníkových plynů, ale také ztráty dusíku prostřednictvím moči.

 
Byly testovány i další způsoby, jak snížit uvolňování metanu. Například byla v rámci australských a novozélandských studií prověřována účinnost vakcinace. Pracují s mikroorganismy, které oxid uhličitý a vodík transformují na metan. V dalších pokusech na toto téma byla analyzována možnost redukce tvorby metanu pomocí anaerobních baktérií. V tomto případě je oxid uhličitý a vodík transformován na kyselinu octovou.

 Emissionen einfach reduzieren DLG-Mitteilungen, 2009, č. 11, s. 11

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny