KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pravidla podprogramu 129 142

19/01/10

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství čj. 31262/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 129 142 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009“
 

Pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 129 142 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009“ v rámci programu 129 140 „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů
a kanalizací“.

Podprogram 129 142 reaguje na záplavy a povodně, které zasáhly území částí Jihočeského, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje v červnu a červenci 2009.

Cílem Podprogramu je zajistit investiční finanční prostředky na obnovu základních funkcí vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu definovanou zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).

 

Žádost ke stažení

 

Pravidla ke stažení

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 11.1.2010