KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nejnižší odbyt hnojiv od roku 1949

12/01/10

V hospodářském roce 2008/09 v Německu výrazně poklesl odbyt hnojiv, především fosforečných a draselných.

Obtížná hospodářská situace a vývoj stavu příjmů německých zemědělců v důsledku aktuální hospodářské krize se odráží také v nákladech na provozní prostředky. Klesající trend spotřeby hnojiv na hektar se sice díky environmentálně šetrnému a potřebám rostlin uzpůsobenému hnojení projevuje zhruba od poloviny 90.let, tak malé množství fosforečných a draselných hnojiv jako v uplynulém hospodářském roce však bylo naposledy prodáno v roce 1949/50.

Podle údajů Spolkového statistického úřadu nakoupili zemědělci v posledním hospodářském roce (červenec 2008 až červen 2009) výrazně méně hnojiv. Odbyt dusíkatých hnojiv ve srovnání s předchozím hospodářským rokem poklesl o 14 % na 1,55 mil. t. U fosforečných hnojiv poklesl odbyt o 45 % na 0,17 mil. t. Odbyt draslíku se snížil na 0,18 mil. t (pokles až o 65 %). Odbyt vápenatých hnojiv však oproti tomu zaznamenal vzestup o 8,1 %. Spotřeba na hektar tak poklesla u dusíku ze 107 na 92 kg, u fosfátu z 19 na 10 kg a u draslíku z 30 na 11 kg.

http://www.bauernverband.de/index.php?redid=152813&mid=321392 Top Agrar, 2009, č. 12, s. 53

Zdroj: Agronavigátor.cz