KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nárůst produktivity zemědělství v Německu

19/01/10

Jeden německý zemědělec dokáže vyrobit potraviny pro obživu 133 obyvatel.
 

L P D – Produktivita zemědělství v uplynulých 100 letech v Německu razantně vzrostla. Jak vyplynulo z aktuální situační zprávy Svazu německých sedláků dokáže jeden zemědělec uživit svojí prací stále více obyvatel, uvedla tisková služba Landvolk. Před 100 lety patřilo Německo k zemědělským státům. V zemědělství pracovalo 38 % veškerého výdělečně činného obyvatelstva a jejich podíl na celkové hrubé přidané hodnotě činil téměř 30 procent. Jeden sedlák v roce 1900 dokázal svojí prací vyprodukovat potraviny pouze pro obživu čtyř osob. V roce 1950 byl německý sedlák schopen „nasytit“ 10 a o 10 let později již 17 obyvatel. V následujících letech produktivita v zemědělství dále vzrůstala. V roce 1980 již jeden sedlák dokázal vyprodukovat tolik potravin, že to postačilo pro obživu 47 lidí. Do roku 2000 vzrostl tento počet na 127. V současné době může jeden zemědělec čistě matematicky uživit 133 osob.

 
Enormní nárůst produktivity práce v zemědělství umožnila především aplikace lepších produkčních metod, využití efektivnějších prostředků ochrany rostlin, výkonnějších zemědělských strojů a zařízení a nových odrůd plodin. Stále frekventovanější využití moderních technologií umožňuje automatizaci a precizaci zemědělské výroby. Synonymem dnešního precizního moderního zemědělství jsou procesy řízené počítačem nebo dojicí roboty. Během posledních 100 let došlo ke zhruba čtyřnásobnému nárůstu průměrných hektarových výnosů např. u pšenice z 18,5 na 77,8 q/ha. Zatímco před 100 lety se sklízelo z hektaru 130 q brambor, nyní je to již 440 q.

 
Vliv aplikace výsledků vědy a výzkumu do oblasti krmení a výživy hospodářských zvířat a zlepšení chovatelských podmínek vedlo mj. k výraznému nárůstu užitkovosti. Např. průměrná mléčná užitkovost dojnic před 100 lety byla 2 165 kg mléka; nyní je to 6 827 kg mléka. Použití kapitálově náročných a technicky vyspělých výrobních prostředků vedlo nejenom k nárůstu produktivity v zemědělství, ale také k razantním strukturálním změnám. V současné době je v zemědělství v Německu zaměstnána pouze 2,1 procenta všech výdělečně činných osob, které přispívají k celkové hrubé přidané hodnotě přibližně jedním procentem.

 
Enorme Produktivitätssteigerung: Jeder deutsche Landwirt ernährt heute 133 Menschen [2010-01-07], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz