KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení ES mění seznamy přípustných vitaminů, minerálních látek a jejich forem

28/01/10

Nařízení 1170/2009 mění směrnici 2002/46/ES a nařízení 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy.

 

Nařízení 1170/2009/ES ze dne 30. listopadu 2009  doplňuje seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem uvedené v přílohách I a II směrnice 2002/46/ES o doplňcích stravy a v příloze II nařízení 1925/2006/ES  o fortifikaci. Nové formy vitaminů a minerálních látek byly pozitivně vyhodnoceny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Nově lze použít bór a do seznamu nově schválených forem nutrientů jsou zařazeny:

  • inositol-hexanikotinát
  • fosforečnan železnatý
  • taurát železnatý a hořečnatý a acetyltaurát hořečnatý
  • askorban vápenatý, hořečnatý a zinečnatý
  • kyselina seleničitá.

Nařízení vstupuje v platnost 20. den po zveřejnění.

Úřední věstník ES, L 314, 1.12.2009, s. 36—42

Zdroj: Agronavigátor.cz