KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodická pomůcka pro MAS

15/01/10

Informace o zveřejnění nezávazného vzoru Seznamu vybraných/nevybraných žádostí Výběrovou komisí MAS v opatření IV.1.2

 

Na základě aktualizace Pravidel pro opatření IV.1.1 byl na internetových stránkách www.szif.cz zveřejněn nezávazný vzor Seznamu vybraných/nevybraných žádostí Výběrovou komisí MAS v rámci opatření IV.1.2. Tento vzor obsahuje veškeré náležitosti, které by měl seznam obsahovat.

Cesta: www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA IV. → 1. Implementace místní rozvojové strategie → 1.1. Místní akční skupina → Ke stažení → Metodické pomůcky pro MAS →Nezávazný vzor Seznamu vybraných/nevybraných žádostí Vzor je koncipován tak, aby odpovídal požadavkům uveřejněným v Pravidlech IV.1.1. platných od 1.1.2010. Především je v něm uvedena částka, kterou MAS bude alokovat na projekty IV.1.2. v příslušném kole PRV (tj. v uvedeném příkladě 4.800.000,- Kč). Dále jsou v seznamu vybraných žádostí uvedeny jen ty projekty, které lze podpořit v plné výši – ostatní jsou v seznamu nevybraných žádostí, popř. mezi náhradními projekty s uvedením pořadí.

Očekáváme, že zveřejnění tohoto vzoru povede ke snížení chybovosti při vypracovávání seznamů, které MAS předávají spolu s žádostmi o dotaci na RO SZIF.

Použití zveřejněného vzoru ale ponecháváme plně na rozhodnutí jednotlivých MAS.

Zároveň věříme, že zveřejněním vzorů seznamů přispíváme k partnerské komunikaci mezi místními akčními skupinami a platební agenturou SZIF, tak jak bylo deklarováno na Konferenci Venkov 2009. Partnerskou komunikaci ovšem očekáváme i od zástupců místních akčních skupin.

Zdroj: SZIF