KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodická pomůcka pro MAS

15/01/10

Informace o zveřejnění aktualizovaných čestných prohlášení pro účely opatření IV.1.2

 

Na základě Dodatku č. 1 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. platného od 6.11.2009 byly na internetových stránkách SZIF jako metodická pomůcka zveřejněny aktualizované vzory čestných prohlášení dle jednotlivých opatření. Aktualizace vychází z bodu 4) výše uvedeného Dodatku.

Cesta: www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA IV. → 1. Implementace místní rozvojové strategie → 1.1. Místní akční skupina → Ke stažení → Metodické pomůcky pro MAS → Čestná prohlášení

V zájmu partnerské komunikace a zmírnění podmínek si dovolujeme požádat MAS o zajištění informování žadatelů o aktualizaci uvedených čestných prohlášení a případně i o jejich předpřipravení pro tyto žadatele.

Zdroj: SZIF