KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Manipulace s veřejným míněním Madetou se nelíbí producentům mléka z jižních Čech

08/01/10

Vyjádření MHD JIH k současným mediálním aktivitám mlékárny MADETA.

 

 

Praha /České Budějovice-MHD (mlékařské hospodářské družstvo) Jih vyjadřuje ostrý nesouhlas se současnými aktivitami Milana Teplého, majitele mlékárny Madeta, který se snaží svými aktuálními vyjádřeními zatáhnout do jednání o podobě vzájemného smluvního vztahu o dodávkách mléka na rok 2010 také média a veřejnost.

„Není náhodou, že manipulace s údaji a daty se opět objevují v době, kdy ze strany největšího dodavatele mléka MHD Jih běží výpověď stávající platné smlouvy a pro Madetu tak jsou od dubna tohoto roku ohroženy dodávky zhruba 520 tis. l mléka denně,“ specifikoval nesouhlas s děním Karel Bednář, předseda představenstva MHD Jih.

„Údaje o ceně cca 7 Kč za litr mléka, které Milan Teplý v současnosti používá jsou šikovným a zdánlivě velkorysým, avšak výrazně nepravdivým argumentem. Jde o trik, který je předváděn před novináři. Jde o manipulaci veřejného mínění. Jde o překroucený fakt, který má postavit MHD Jih do pozice věčně nespokojeného a nenasytného partnera,“ uvedl dále Karel Bednář. Více vypovídající údaj je průměrná roční realizační cena za litr mléka a ta se dle evidence MHD Jih u mlékárny Madeta již roky zpět pohybuje níže než je roční celostátní průměr. Poškozováni tak jsou především chovatelé skotu a dodavatelé mléka.

MHD Jih a Madeta jsou samostatné právní subjekty, jejichž vztah je řízen dvoustrannou smlouvou vzešlou ze vzájemných, a třeba i kdovíjak tvrdých jednání. „Obecně nebývá zvykem podrážet taková jednání komunikací s třetí stranou a nebo dokonce jako v tomto případě přímo s médii. Nejenom na základě stávajících zkušeností, ale také při pohledu zpět musíme bohužel opět konstatovat, že Madeta v tomto směru zklamala,“ řekl Karel Bednář.

Mlékařské družstvo Jih se 208 členy z Jihočeského, Západočeského a Jihomoravského kraje je také znepokojeno skutečností, že ze strany Madety byla porušena dohoda o mlčenlivosti pokud jde o množstevní příplatek 15 haléřů za litr mléka, který je dle dohody platný až do 31.3. 2010 a byl navržen samotným Milanem Teplým.Tímto příplatkem se MHD Jih  zavazuje, že denně naplní zhruba z poloviny zpracovatelskou kapacitu mlékárny Madeta a bude dodávky mléka i mírně navyšovat dle svých možností.“Jde o specifikaci vzájemných obchodních vztahů mezi největším dodavatelem mléka a mlékárnou. Podmínky dvoustranné dohody v sobě zahrnují nejen 30 denní splatnost za dodané mléko,ale i mlčenlivost o dílčích podmínkách, které byly ze strany Madety porušeny“ uvedl místopředseda představenstva MHD Zdeněk Houška

(Za názory citované ve vyjádření MHD Jih se plně postavilo 11 členné představenstvo  MHD Jih, jehož členové zastupují na 208 dodavatelů mléka ze tří krajů, dvou českých a jednoho z Moravy)

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso