KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lze ušetřit na ochraně rostlin?  

28/01/10

V Německu probíhaly výzkumy zaměřené na důsledky redukce aplikačních dávek pesticidů. 

Plnou aplikační dávku nebo stačí i menší množství? Tlak na snižování nákladů je vysoký. Na druhé straně je bezpodmínečně nutné zabránit možné rezistenci škodlivých organismů vůči aplikovanému přípravku. Rozsáhlé dlouhodobé pokusy zaměřené na důsledky redukované ochrany rostlin prováděli vědci JKI (Julius Kühn-Institut) v Braunschweigu.

Výsledky:

  • Při použití o 25 % nižší aplikační dávky pesticidů se na sledovaných stanovištích nevyskytly žádné významné ztráty na výnosech. Jako srovnání posloužil typický osevní postup sestavený z tržních a krmných plodin.
  • 50% redukce aplikační dávky oproti tomu výnosové riziko výrazně zvýšila.
  • Ve variantě bez ošetření se ztráty na výnosech obilovin pohybovaly mezi 20 až 75 %, u kukuřice mezi 10 až 30 % a u brambor okolo 25 %. Výše ztrát přitom silně závisela na stanovišti, zpracování půdy, druhu a odrůdě.
  • Při dlouhodobém používání poloviční aplikační dávky herbicidů se na plochách vyskytovalo podstatně více problémových plevelů. Po 12 letech se zaplevelení heřmánky zdvojnásobilo, výskyt chrpy byl vyšší dokonce pětinásobně.

Závěr: Rutinní redukce představuje především u herbicidů vysoké riziko. Množství fungicidů lze redukovat pouze za příznivých podmínek (slabý tlak choroby, suché počasí).

Top Agrar, 2010, č. 1, s. 45

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba