KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kompenzace povodňových škod v zemědělství  schválila vláda

13/01/10

Zdroj: MZe

 

Povodně v roce 2009 způsobily v zemědělství škody za zhruba 200 mil. Kč. Ministerstvo zemědělství tedy připravilo na pomoc postiženým zemědělcům program, který bude pracovat s 50 miliony korun. Tyto prostředky budou rozděleny podle míry škod, jakmile program notifikuje Evropská komise.

 

„Program pokryje zhruba čtvrtinu škod, což je v současné situaci maximum možného. Jakmile program notifikuje Evropská komise, budou moci zemědělci žádat o finance,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Program musí schválit EK, protože se v tomto případě jedná o veřejnou podporu. Ministerstvo zemědělství dále předpokládá, že škody bude kompenzovat částečně, a to dle míry a rozsahu poškození v jednotlivých oblastech a dle jednotlivých druhů škod. Aby nebyla výsledná náhrada nepřiměřeně vysoká, budou odečteny částky, které již poškozený subjekt obdržel, například pojistné plnění.  Jakmile EK program notifikuje, bude ministerstvo zemědělství o možnosti žádat finanční prostředky informovat.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality